Disclaimer

Rode Kruis-Vlaanderen besteedt veel aandacht en zorg aan haar website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kan Rode Kruis-Vlaanderen niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie actueel, correct en volledig is. Rode Kruis-Vlaanderen behoudt zich het recht om, zonder voorafgaande verwittiging, op gelijk welk tijdstip informatie toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen. Wanneer Rode Kruis-Vlaanderen verwittigd wordt van fouten of onvolledigheid van gegevens, dan zal zij na melding hiervan aan de webmaster webmaster@rodekruis.be overgaan tot verbetering of aanvulling.

Deze site bevat ook links naar andere websites. Rode Kruis-Vlaanderen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de huidige of toekomstige inhoud van deze sites, noch voor de inhoud van externe sites die een link maken naar de site van Rode Kruis-Vlaanderen.

Privacy statement

Rode Kruis-Vlaanderen hecht veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer. Hoewel de meeste informatie op of via de website beschikbaar is zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie wordt gevraagd. In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 11 december 1998 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Copyright

Copyright 2012 Rode Kruis-Vlaanderen. Alle rechten voorbehouden

De teksten, afbeeldingen, lay-out en andere items op deze site zijn onderworpen aan een copyright en de bescherming van het intellectuele eigendom. Deze objecten mogen niet voor verspreiding worden gekopieerd, ze mogen niet worden gewijzigd noch op een andere website worden geplaatst of in gelijk welke andere vorm worden gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rode Kruis-Vlaanderen.

Foto's

American Red Cross/Colin Chaperon
BELGA
Ans Brys
Canadian Red Cross/Asri Zaidir
Lieve Cupers
Pieter-Jan Depeu
Tim Dirven
Stefan Dewickere
Bram Dispa
Fedasil/Dieter Telemans
Marc Gysens
Patrick Hattori
Patrick Holderbeke
ICRC
ICRC/Carina Appel
ICRC/F. Clarcke
ICRC/Thierry Gassmann
ICRC/Boris Heger
ICRC/Aferdita Ibramimaj
ICRC/Wojtek Lembryk
ICRC/Olivier Moeckli
ICRC/P. Wiggers
IFRC
IFRC/Rob Few
IFRC/Tamara Leigh
IFRC/Ibrahim Malla
IFRC/Olivier Matthys
IFRC/Jessica Sallabank
Kenya Red Cross Siciety/Jacob Murimi
Jens Mollenvanger
Kevin Mollet
Rode Kruis-Borgerhout/Frank Nefors
Rode Kruis-Malle
Rode Kruis-Vlaanderen
Kristien Smans
TomaCom/Frank Pieters
Frank Toussaint
Tom Van Cakenberghe
Carl Vandervoort
Thomas Vanhaute
Jan Van Hove
Bob Van Mol
Pascal Vervoort
Elisabeth Verwaest