Organisatie


Vrijwilligers zijn essentieel voor Rode Kruis-Vlaanderen. Eind 2012 telden we 13.643 vrijwilligers die steeds klaarstaan om hulp te bieden. Zo’n 1.252 vaste medewerkers ondersteunen dagelijks onze werking. Als Vlaamse schakel binnen het Rode Kruis vertrekken we vanuit een degelijke organisatiestructuur én een duidelijke visie over waar we naartoe willen. Die visie wordt vormgegeven door Afspraak 2015. Door onze jarenlange ervaring kunnen we terugvallen op heel wat expertise. Die verspreidden we in 2012 verder via publicaties, congressen, lezingen …

Rode Kruisvrijwilligers

Vrijwilligers zijn de spil van de Rode Kruiswerking. Eind 2012 telde Rode Kruis-Vlaanderen 13.643 vrijwilligers. Ze staan altijd klaar om hulp te bieden. Dat doen ze op verschillende manieren: eenmalig of iedere dag opnieuw, als begeleider, lesgever of hulpverlener, alleen of in groep. Het overgrote deel van hen is actief in een plaatselijke afdeling.

Kerncijfers vrijwilligers
Plaatselijke afdelingen in Vlaanderen
Verkiezingen: iedereen stemt mee
Opleidingen voor vrijwilligers

Het Rode Kruis als werkgever

Naast de vele geëngageerde vrijwilligers, heeft Rode Kruis-Vlaanderen ook vaste medewerkers nodig die de werking ondersteunen of die taken uitoefenen die niet door vrijwilligers uitgevoerd kunnen worden. Eind 2012 telden we 1.252 medewerkers. In 2012 vereenvoudigden we onze personeelsadministratie door digitalisering en zetten we sterk in op opleidingen voor onze medewerkers.

Kerncijfers personeelsbestand
Digitalisering
Rookstopbegeleiding
Opleidingen

Schakel binnen het Rode Kruis

Rode Kruis-Vlaanderen is geen organisatie met vrijwilligers, maar een organisatie waarvan het beleid wordt bepaald door vrijwilligers. Rode Kruis-Vlaanderen is ook geen organisatie voor vrijwilligers: mensen in nood helpen is het eerste criterium dat al onze activiteiten bepaalt. Het is ook de ontstaans- en bestaansreden van het Rode Kruis. Binnen welke organisatiestructuur gebeurt dit?

Wereldwijd en in Vlaanderen
De beslissingsniveaus binnen Rode Kruis-Vlaanderen
Vrijwilligersorganisatie met deugdelijk bestuur
Organogram

Bestuursorganen

Rode Kruis-Vlaanderen heeft drie beslissingsniveaus: het stuur- en controleniveau en het operationele niveau, telkens met de bijhorende bestuursorganen.

Stuur- en controleniveau (situatie t.e.m. 15 maart 2013)
Operationeel niveau (situatie t.e.m. 15 maart 2013)
Externe mandaten van de leden van de gemeenschapsraad, raden van bestuur en directiecomités
Lidmaatschappen
Ondernemingsraad (situatie t.e.m. 15 maart 2013)
Comité voor Preventie en Bescherming op het werk (situatie t.e.m. 15 maart 2013)

Expertise uitdragen en delen

Rode Kruis-Vlaanderen is actief op tal van terreinen: van medische hulpverlening over sociale activiteiten tot eerstehulpcursussen. Uit al deze activiteiten is een hoop expertise en ervaring gegroeid. Omdat die expertise nuttig is voor iedereen, moedigt Rode Kruis-Vlaanderen zijn medewerkers en vrijwilligers aan om deze te delen met anderen. Een overzicht.

Wetenschappelijke publicaties
Andere publicaties

Voortgang Afspraak 2015

Met Afspraak 2015 legde Rode Kruis-Vlaanderen begin 2011 vast waar het over vijf jaar wil staan. Het vijfjarenplan is de opvolger van Strategie 2010. Dat plan effende al de weg voor een gestructureerde koers met duidelijk meetbare resultaten. Waar Strategie 2010 eerder het accent legde op efficiëntie, mikt Afspraak 2015 meer op inhoudelijke effectiviteit.

Afspraak 2015
Bijna halfweg, nog steeds goed op koers
Enkele voorbeelden van succesvolle realisaties