Een sterke en kwaliteitsbewuste vrijwilligersorganisatie


 

Rode Kruis-Vlaanderen heeft duidelijke toekomstplannen. We weten ook duidelijk hoe we die willen realiseren. Onze werkwijze zit vervat in vier krachtlijnen: onze ambitie is om inspirerend te zijn voor onze vrijwilligers en sterker in te zetten op samenwerking met externe organisaties en de overheid. Daarnaast willen we performant en kwaliteitsbewust zijn én met een sterk profiel naar buiten treden.

Inspirerend voor vrijwilligers

Als  vrijwilligersorganisatie is het cruciaal voor Rode Kruis-Vlaanderen om zijn vrijwilligers te  inspireren, te koesteren en een attractieve omgeving te bieden. Daarom zetten we sterk in op de begeleiding en vorming van onze vrijwilligers. Regelmatige bijscholingen zijn broodnodig om bij te blijven, want alleen zo kunnen we ons werk goed en deskundig blijven doen. Daarnaast verbeterden we de communicatiedoorstroming naar vrijwilligers en vereenvoudigden we de kostenregistratie.

Vorming vrijwilligers Interventie
Vorming Lesgevers eerstehulpverlening
FACE 2012
Vorming Zorgvrijwilligers
Vorming Jeugd Rode Kruis
Vorming Internationale Samenwerking
Prelude
Vrijwilligersbeleid en -communicatie
Online kostenapplicatie

Samenwerkend voor meer impact

Samenwerking levert een grote meerwaarde op voor onze organisatie en de mensen die onze hulp ontvangen. Door beter en meer samen te werken, kunnen we meer mensen bereiken en hebben onze acties nog meer maatschappelijke impact. Daarom zetten we in op een hechtere en uitgebreidere samenwerking: met externe organisaties, andere Rode Kruisverenigingen en de overheid.

Samenwerking met externe organisaties
Samenwerking met andere Rode Kruisverenigingen
Samenwerking met de overheid

 

Performant en kwaliteitsbewust

Onze ambitie is om al onze acties evidence-based te onderbouwen. Daarom investeerden we in 2012 in de uitbouw van onze onderzoeksstrategie. Daarnaast willen we een performante organisatie zijn die de beschikbare mensen en middelen optimaal inzet. Daarom streven we naar meer interne samenwerking en synergie.

Samenwerking binnen het Rode Kruis
Effectievere en efficiëntere hulpverlening
Noodopvangcentrum ISO-gecertificeerd
Centralisatie Dienst voor het Bloed
Onderzoeks- en ontwikkelingsstrategie

 

Visibel met een sterk profiel

Rode Kruis-Vlaanderen is een sterk merk. In 2012 lieten we onze stem horen in het maatschappelijk debat: we werkten aan de verspreiding van het internationaal humanitair recht en kwamen op voor de kwaliteitsvolle opvang van asielzoekers. Daarnaast zetten we onze Zorgactiviteiten in de kijker en zorgden we voor een heldere positionering van de Dienst voor het Bloed.

Rode Kruis in het straatbeeld
Verspreiding Internationaal Humanitair Recht
Solidaritest
Zorgactiviteiten onder de aandacht
Positionering Dienst voor het Bloed
Buurtsamenwerking opvangcentra voor asielzoekers
Eerste hulp op kindermaat