Paraat bij rampen


Rode Kruis-Vlaanderen staat paraat. Nog nooit bemanden we zoveel preventieve hulpposten op evenementen als in 2012. Ook bij rampen stonden we paraat met medische en psychosociale hulp. De meest gemediatiseerde acties waren onze interventie na het scheepvaartongeval met de Baltic Ace en na het tragische busongeval in Sierre.

Naast onze eigen rampenparaatheid, willen we ook die van de bevolking verhogen. Daarom organiseerden we in 2012 opleidingen rond psychosociale hulpverlening voor lokale hulpverleningsnetwerken en bedrijven.

Tot slot zetten we onze hulpverlening ook internationaal in. In 2012 boden we noodhulp bij de burgeroorlog in Syrië. Ook slachtoffers van ‘stille’ conflicten of natuurrampen konden op onze hulp rekenen.

Paraat bij rampen en evenementen

Rode Kruis-Vlaanderen is bekend voor zijn activiteiten op het vlak van medische en psychosociale hulpverlening. Ook in 2012 stonden we paraat om hulp te verlenen op grote evenementen en bij rampen. De Hulpdienst, de dienst Dringende Sociale Interventie en de Centrale Dispatching werken hiervoor nauw samen.

Preventieve hulpacties op evenementen
Hulp bij rampen
Opleidingen psychosociale hulpverlening
Hulpverlening na scheepsongeval Baltic Ace
Psychosociale hulpverlening na busongeval Sierre

Internationale noodhulp

De aanslepende burgeroorlog in Syrië kreeg in 2012 massale media-aandacht. De humanitaire noden zijn er dan ook enorm. Rode Kruis-Vlaanderen bood er noodhulp, net als in heel wat andere landen. Via het Disaster Relief Emergency Fund van de Internationale Federatie van Rode Kruis- en Rode Halve Maanbewegingen (IFRC) konden ook slachtoffers van stille conflicten en rampen rekenen op hulpverlening.

Internationale noodhulp vraagt om een goede voorbereiding en geoliede organisatie. In 2012 organiseerden we opnieuw een opleiding voor ons Benelux-noodhulpteam. Zo zijn we optimaal voorbereid voor de volgende grootschalige internationale hulpverleningsoperatie.

Noodhulp
Syrische burgeroorlog sleept aan
DREF: noodhulp bij stille rampen
Benelux-noodhulpteam
Na de noodhulp