Stimulans voor zelfredzaamheid


Rode Kruis-Vlaanderen wil zoveel mogelijk mensen zelfredzaam maken. Daarom zetten we in 2012 in op eerste hulp: we gaven nog meer eerstehulpopleidingen en diversifieerden ons aanbod. We brachten nieuwe eerstehulppublicaties uit en maakten Vlaanderen nog hartveiliger.
Maar ook met andere initiatieven verhoogden we de zelfredzaamheid van de bevolking, zowel preventief als na een ramp.
Tot slot blijven we internationaal kwetsbare regio’s structureel steunen om hen op lange termijn zelfredzamer te maken.

Eerstehulpopleidingen

Een brandwonde. Een verstuiking. Een zonneslag. Het is snel gebeurd, maar hoe moet je reageren?
Eerste hulp verlenen is gemakkelijker dan je denkt. In 2012 gingen we opnieuw de uitdaging aan om zoveel mogelijk mensen eerste hulp te leren: het grote publiek, werknemers van bedrijven, maar ook leerkrachten en leerlingen en sporters.

Voor het grote publiek
Voor bedrijven
Voor kinderen en jongeren
Voor sporters

Eerstehulppublicaties

Eerste hulp begint met wetenschappelijk onderbouwde eerstehulprichtlijnen en degelijk opleidingsmateriaal. In 2012 lanceerden we de nieuwe eerstehulppocket ‘Eerste hulp in 4 stappen’. We ontwikkelden dertien nieuwe publicaties op maat van kinderen en jongeren. Tot slot werkten we verder aan de verspreiding van African First Aid Materials, een didactisch pakket voor eerstehulpcursussen in Afrika. Zo dragen we onze eerstehulpexpertise ook internationaal verder uit.

Eerste hulp in 4 stappen
Nieuwe eerstehulppublicaties voor kinderen en jongeren
African First Aid Materials (AFAM)

Hartveilig

Met het project ‘Hartveilig‘ willen we de overlevingskans van een slachtoffer bij een hartstilstand vergroten. In België krijgen elke dag ongeveer 30 mensen een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Een snelle reanimatie met een automatische externe defibrillator (AED) verhoogt de overlevingskans van een slachtoffer aanzienlijk. Daarom stimuleerden we in 2012 opnieuw zoveel mogelijk gemeenten, steden, bedrijven en scholen om een AED te plaatsen en een opleiding te volgen in reanimeren en defibrilleren. We leverden ook extra inspanningen om het project Hartveilig bekend te maken bij sportclubs en andere (socioculturele) organisaties.

Opleidingen reanimeren en defibrilleren
Hartveilig Vlaanderen

Nieuwe initiatieven

Niet alleen met eerstehulpopleidingen willen we de zelfredzaamheid verhogen. Ook door  informatie te geven, zowel preventief als na een ramp, willen we de bevolking zelfredzamer maken. Door slachtoffers en omstaanders een structurele plaats te geven in de hulpverlening, willen we hen helpen om na een ramp opnieuw volwaardig te functioneren. Met onze vernieuwde opleiding over psychosociale hulp stimuleren we de veerkracht van zowel getroffenen als onze vrijwilligers. Zo kunnen ze een schokkende gebeurtenis gemakkelijker een plaats geven. 

Zelfredzaamheidtips voor de bevolking
Coachen en informeren van slachtoffers
Psychosociale eerste hulp door vrijwilligers

Structurele hulp wereldwijd

Structurele hulp wil een land of regio minder kwetsbaar maken. In samenwerking met Rode Kruisverenigingen in het zuiden bieden we structurele hulp op lange termijn om de algemene levensomstandigheden te verbeteren. We spitsen ons toe op drie domeinen: basisgezondheidszorg, eerste hulp en capaciteitsopbouw. In 2012 zetten we verder in op onze bestaande ontwikkelingsprojecten.

Structurele projecten
De pijlers van onze structurele projecten
Ook afdelingen en regio's steunen