Uitmuntend in bloedvoorziening


Rode Kruis-Vlaanderen staat in voor de continue bevoorrading van ziekenhuizen in Vlaanderen met voldoende en veilige bloedproducten. In 2012 konden we daarvoor rekenen op heel wat trouwe en nieuwe donoren. We optimaliseerden het hele traject dat een bloedgift aflegt, van bij afname tot de verwerking. Daarnaast werkten we voortdurend aan de verbetering van ons kwaliteitssysteem en aan een efficiëntere en kennisgerichte organisatie.

Donorwerving

Voldoende veilig bloed vinden is een belangrijke, dagelijkse opdracht van Rode Kruis-Vlaanderen. In 2012 deden 191.651 donoren een bloed-, plasma- of plaatjesgift. Dankzij hun engagement slagen we erin de ziekenhuizen te bevoorraden en iedere dag honderden mensen te helpen. De vraag naar bloedproducten blijft groot. Ook in 2012 zetten we ons in om het donorenbestand op peil te houden.

Op zoek naar nieuwe donoren
Bedankt donoren!

Donoren en afnames in cijfers

In 2012 konden we rekenen op 191.651 donoren die bloed, plasma en plaatjes gaven. Samen doneerden ze maar liefst 423.268 bloedproducten. Een overzicht in cijfers van het donorenbestand en de afname.

Donoren en afnames in cijfers

Afname en verwerking

De Dienst voor het Bloed wil patiënten van voldoende veilige bloedproducten voorzien. In 2012 werkten we aan de verbetering van alle stappen die een gift doorloopt. Want een bloed-, plasma- of plaatjesgift legt een heel traject af, dat start bij de donor en eindigt bij de patiënt.

De afname: snel en aangenaam
Bewaring: betere temperatuurbeheersing
Navelstrengbloed: verwerking en uitgifte onder de loep

Kwaliteit

De Dienst voor het Bloed werkt voortdurend aan de verbetering van haar kwaliteitssysteem en aan een efficiëntere en performantere organisatie. Onze inspanningen werden opnieuw door verschillende inspecties bevestigd. Door ons kwaliteitsstreven kunnen we ziekenhuizen van veilige bloedproducten voorzien. Ook in onze dienstverlening naar ziekenhuizen willen we de hoogste kwaliteit. Daarom deden we in 2012 concrete acties om onze diensten te verbeteren én uit te breiden.

Kwaliteit begint bij de medische vragenlijst
Onze kwaliteit geïnspecteerd
Dienstverlening naar ziekenhuizen verbeterd
Dienstverlening naar ziekenhuizen uitgebreid

Diagnostiek

De Dienst voor het Bloed wil meer zijn dan een leverancier van veilige bloedproducten. Daarom wordt volop geïnvesteerd in diagnostiek. Zo kunnen we ziekenhuizen ondersteunen bij het selecteren van het juiste bloedproduct voor elke patiënt. Verder worden de processen binnen het labo Klinische Biologie zo efficiënt mogelijk gemaakt en - waar mogelijk - geautomatiseerd. Hierdoor vermindert de kans op fouten.

Laboratorium voor Klinische Biologie
Screenen van donorstalen
Uitvoeren van compatibliteitstesten
Testen voor orgaan- en stamceltransplantaties

Innovatie - R&D

Rode Kruis-Vlaanderen heeft een duidelijke ambitie om zich verder om te vormen tot kennisorganisatie. Dat betekent onder andere dat we onze werking maximaal onderbouwen met wetenschappelijke gegevens. Om die doelstelling te behalen, vertaalden we in 2012 onze onderzoeks- en ontwikkelingsstrategie verder naar de praktijk. Ook de vorming van onze medewerkers en de uitbouw van een tool voor databeheer dragen bij tot de uitbouw van onze kennisorganisatie.

Uitbouw van onze R&D-strategie
Onderzoeken en studies 2012: een overzicht
Permanente vorming
BI-tool als ondersteuning