Zorgzaam voor kwetsbaren


Rode Kruis-Vlaanderen is er voor de meest kwetsbaren in onze maatschappij: ouderen, zieken, personen met een handicap, kinderen met een moeilijke thuissituatie. Onze zorgactiviteiten zijn misschien minder zichtbaar, maar ze betekenen een wereld van verschil voor de duizenden mensen die erop rekenen. Een bemoedigend woord, een steuntje in de rug of hulp waar mogelijk kunnen wonderen doen.

Ook in onze internationale werking staat de zorg voor kwetsbaren centraal. In onze opvangcentra zorgen we dat asielzoekers optimaal begeleid en omringd worden. Onze Tracingdienst herenigt al 75 jaar lang mensen die elkaar door een conflict of natuurramp uit het oog verloren.

Zorg voor ouderen, zieken en personen met een handicap

Ouderen, zieken en personen met een handicap hebben vaak nood aan extra sociaal contact. Onze mobiele Zorgbib in rust- en ziekenhuizen zorgt voor een boek en een bezoek. Vrijwilligers bezoeken eenzame ouderen bij hen thuis of in het rusthuis. Met een babbeltje, kop koffie of een wandeling doen ze wonderen. Voor ouderen en personen met een handicap organiseren we de Aangepaste vakanties.

Zorgbib
Aangepaste vakanties
Spring eens binnen
Thuis in m'n tehuis
Uitleendienst voor hulpmiddelen

Zorg voor kinderen

Kinderen die opgroeien in een kansarme omgeving, kunnen vaak niet deelnemen aan sociale activiteiten en blijven daardoor aan de zijlijn staan. Om deze kinderen te helpen, organiseerden we ook in 2012 onvergetelijke vakantiekampen. Kansarme kinderen lopen ook vaak een schoolachterstand op. Vrijwilligers van het Brugfigurenproject helpen hen bij hun huiswerk.

Vakantiekampen
Brugfigurenproject

Zorg voor asielzoekers

Jaarlijks zijn miljoenen mensen op de vlucht voor oorlog, honger of vervolging. In onze opvangcentra bieden we asielzoekers onderdak, maaltijden en kledij, een waaier aan activiteiten, maar ook maatschappelijke en psychologische begeleiding. Om de vele niet-begeleide minderjarigen te omkaderen, namen we in 2012 extra voogden in dienst. Tot slot stimuleerden we de zelfstandigheid van asielzoekers door hen maximaal te laten participeren in het centrumleven en maakten we het nadenken over een toekomstperspectief bespreekbaar.

Bed, bad, brood
Noodopvang
In cijfers
Voogdij voor niet-begeleide minderjarigen
Het terugkeertraject
Voor en door bewoners
Samen met de buurt
Vakantiepret voor kinderen

Zorg voor gescheiden families

Bij een zware natuurramp of ernstig conflict verliezen mensen elkaar soms uit het oog. Ook gezinnen die op de vlucht zijn, geraken vaak gescheiden. De dienst Tracing spoort vermiste personen op, herstelt het contact en brengt hen opnieuw bij elkaar via het wereldwijde Rode Kruisnetwerk. In 2012 vierde Tracing zijn 75-jarig bestaan en brachten we ons opsporingswerk onder de aandacht.

75 jaar Tracing
Tracing in cijfers