Aan het woord

Beste bezoeker,

Exact 150 jaar geleden werd het Internationale Rode Kruiscomité (ICRC) opgericht als organisatie voor humanitaire hulpverlening.

En niet zomaar één. Het ICRC is een organisatie die wereldwijd actief is en overal volgens dezelfde fundamentele beginselen werkt. Eén die inspeelt op de noden van de kwetsbaren in de maatschappij. Eén die 100 miljoen vrijwilligers weet te mobiliseren voor uiteenlopende taken.

Dat doen we niet door 150 jaar hetzelfde te doen. Enkel door onszelf continu in vraag te stellen, opnieuw uit te vinden en te verbeteren, slagen we erin om onze vrijwilligers blijvend te motiveren en de kwetsbaren in de maatschappij te helpen.

Rode Kruis-Vlaanderen gaat mee met z’n tijd. Het feit dat het jaarverslag 2012 in een nieuw (digitaal) kleedje zit, is daar getuige van. We evolueren ook in onze activiteiten en de mensen en middelen die we daarvoor inzetten. We houden voortdurend rekening met nieuwe noden, want de maatschappij verandert razendsnel.

Niet stilstaan is ook de onderliggende gedachte van onze onderzoeks- en ontwikkelingsstrategie, die we in 2012 verder uitbouwden. We gaan niet blindelings voort op traditie, intuïtie of goede wil, maar vertrekken vanuit een bewezen effectieve aanpak. Daarom onderbouwen we onze kernactiviteiten maximaal met wetenschappelijke gegevens.

De kennis en expertise die we in de loop der jaren hebben verzameld, willen we wetenschappelijk bundelen, gebruiken in onze acties en delen met collega’s. Zo kunnen we een brug slaan tussen wetenschap en praktijk.

Onze acties efficiënter en effectiever maken: daar draait het om. Dat maakt ook de kracht uit van onze onderzoeks- en ontwikkelingsstrategie: onze activiteiten op het terrein voeden onze kennis, en vice versa. Zo zijn onze vrijwilligers bijvoorbeeld zeker dat de eerstehulprichtlijnen die ze gebruiken bij een ongeval of bij het geven van eerstehulplessen wetenschappelijk onderbouwd zijn. Omgekeerd wordt hun ervaring op het terrein gebruikt bij het aftoetsen en verfijnen van de richtlijnen.

Naast wetenschappelijke evidentie zoeken we ook continu naar instrumenten om kwaliteit in onze organisatie in te bouwen en te garanderen.  Hierdoor willen we als humanitaire organisatie een standaard zetten. Zo behaalden we in 2012 een ISO-certificaat voor het noodopvangcentrum voor asielzoekers in Houthalen-Helchteren.

Voor het eerst is het jaarverslag  opgebouwd volgens de krachtlijnen van ons strategisch plan Afspraak 2015. Het vertrekt vanuit wat Rode Kruis-Vlaanderen voor u kan betekenen. De krachtlijnen tonen onze werking door de organisatie heen. Want of het nu gaat om zelfredzaamheid, rampenparaatheid, bloedvoorziening of onze zorgactiviteiten: enkel doordat iedereen binnen de organisatie nauw samenwerkt - vrijwilligers en medewerkers; binnen de afdeling, provincie, of de bestuursorganen -, kunnen we onze doelstellingen realiseren.

Dank aan onze 250 afdelingen, 100 jeugdkernen, 13.643 vrijwilligers en 1.252 medewerkers. Dankzij hen was Rode Kruis-Vlaanderen ook in 2012 een trouwe partner waarop de bevolking kon rekenen.

Veel surfplezier!

Prof dr. Philippe Vandekerckhove, gedelegeerd bestuurder                                                      

Christ’l Joris, voorzitter